Bàn giao căn hộ S1 hết

Đã Bàn Giao Hết

Bàn giao căn hộ S2 còn

Bàn giao căn hộ S3 hết

Đã Bàn Giao Hết

Bàn giao căn hộ S4 hết

Đã Bàn Giao Hết